Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Odpady zmieszane Opakowana z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe
koszczarny Koszniebieski Koszty
 Koszzielony  Koszbrzowy  pszzzok
Opakowania szklane kolorowe i bezbarwne Odpady biodegradowalne zielone i kuchenne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK )