Działalność

Przyjęcie odpadów

 

Informujemy iż Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady tylko i wyłącznie od podmiotów z którymi została podpisana umowa na usługi zagospodarowania odpadów.

Dla mieszkańców Ostrołęki (i gminy Rzekuń) legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania otwarty jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Ławach, ul. Gen. Turskiego, 07-401 Ostrołęka, naprzeciwko bramy wjazdowej do SSOKCeny jednostkowe

Za usługi zagospodarowania odpadów

Świadczone przez Ostrołęckie TBS Sp. Sp. z o.o.
w Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych,


Ławy, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka